3 cze 2008

... i po Walnym

Jak wiecie wczoraj odbyło się III Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Obrady rozpoczęły się o godzinie 19 a skończyły krótko po północy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

Poniżej kilka tych najważniejszych wniosków, które udało się uchwalić. Szczegółowe informacje o przebiegu Zebrania, podejmowanych problemach i innych wnioskach zostaną umieszczone w protokole, który zostanie udostępniony jak tylko będzie to możliwe. Tymczasem:
- został zatwierdzony regulamin Zarządu Stowarzyszenia;
- Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium;
- po upłynięciu 3-letniej kadencji została wybrana nowa Komisja Rewizyjna, w jej skład wchodzą: Sławek Cacko, Katarzyna Dubielis, Nguyen Bang Giang;
- została podjęta uchwała o przyjęciu listy e-mailowej jako podstawowego medium informowania członków MTF o planowanych i bieżących pracach Stowarzyszenia i jego Zarządu.

Pozdrawiam

Daniel Wymoczył
Sekretarz Stowarzyszenia

11 komentarzy:

RadioErewan pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Czarek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Slawek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Slawek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Ania pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Czarek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Czarek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Slawek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Nguyen Bang Giang pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Czarek pisze...
Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.
Ania pisze...

Dyskusja została usunięta na prośbę jednego z dyskutantów. Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie udostępniona z ograniczonym dostępem.