27 cze 2008

Forum

Wprowadzając w życie postanowienia Walnego Zebrania Członków "o przyjęciu listy e-mailowej jako podstawowego medium informowania członków MTF o planowanych i bieżących pracach Stowarzyszenia i jego Zarządu" postanowiliśmy wrócić do moderowania naszej grupy mailingowej, aby zapewnić jej funkcję medium informacyjnego.

Aby zapewnić miejsce do dyskusji uruchomiliśmy forum MTF.

Do czytania pierwszej części "Informacje ogólne" ma uprawnienia każdy, kto wejdzie na forum. Aby uzyskać uprawnienia do pisania w tym miejscu należy zarejestrować się na forum (będą to mogli robić również nie-członkowie MTF'u). W tej części chcielibyśmy rozmawiać o planowanych działaniach tak, żeby mogły się temu przyjrzeć osoby z zewnątrz - będzie to miejsce do "reklamowania" naszego Stowarzyszenia.

Druga część "Oficjalne komunikaty MTF" jak sama nazwa wskazuje jest poświęcona oficjalnym komunikatom. Dzięki mechanizmom forum będziemy tam również udostępniać wszystkie dokumenty - już znajdują się tam dokumenty związane z ostatnim WZC, wniosek o wypożyczenie ram a niebawem znajdą się tam wszystkie protokoły i uchwały Zarządu.

Trzecia część dostępna jest tylko dla zarejestrowanych na forum członków Stowarzyszenia - będzie to miejsce na dyskusje dotyczące wewnętrznych spraw Stowarzyszenia.

Na forum można rejestrować się już od teraz. Prosimy o rejestrowanie się imieniem i nazwiskiem (lub ewentualnie samym imieniem, jeśli jest ono unikalne w obrębie Stowarzyszenia), to pozwoli nam na bezzwłoczne aktywowanie kont i mamy nadzieję zapewni odpowiedni poziom dyskusji.

Czekamy na sugestie i propozycje dotyczące forum, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu (na forum oczywiście).

Jednocześnie zapewniamy, że poprzez listę będą przesyłane wszystkie informacje o bieżących działaniach stowarzyszenia, zaproszenia na zajęcia i plenery, informacje od członków (do których wysyłania zachęcamy) oraz linki do istotnych dyskusji i informacji na forum, także nie będzie konieczności codziennego sprawdzania forum, żeby czegoś nie przegapić.

Brak komentarzy: