24 paź 2008

V Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Przypominamy, że zgodnie z decyzją poprzedniego WZC kolejne Nadzwyczajne WZC odbędzie się we wtorek 28-10-2008 godzina 18:30 (1 termin) lub godzina 19:00 (2 termin).
WZC odbędzie się w gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Boboli 8 ( róg Narbutta) w sali 609.

ZC ustaliło następujący porządek obrad V Nadzwyczajnego WZC:

I. Otwarcie obrad

II. Wybór prezydium

III. Wybór komisji skrutacyjnej

IV. Uchwalenie regulaminu WZC

V. Dyskusja

VI. Wybory Prezesa oraz członków Zarządu

VII. Wolne wnioski

VIII. Zamknięcie obrad.

5 wrz 2008

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - 20.09.2008

Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego. Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie paragrafu 23 punkt 5 Statutu Stowarzyszenia.

I termin: 20 września 2008 (sobota), godz. 9.00
II termin: 20 września 2008, godz. 9.30
Miejsce: XXXV LO im. Bolesława Prusa na Saskiej Kępie, przy ulicy Zwycięzców 7/9, Warszawa

Proponowany porządek obrad obejmuje m.in. debatę nad dwoma pismami jakie wpłynęły na ręce Zarządu, dotyczą one w sposób istotny majątku i działalności Stowarzyszenia. Istotnym punktem będą również wybory do Władz naszego Stowarzyszenia.
Proponujemy procedować według takiego samego regulaminu zebrania jak ostatnio (jest on dostępny na forum).

Pozdrawiamy

Ksawery Szykiedans, prezes MTF

------------
Z pismem oraz porządkiem obrad można zapoznać się na Forum MTF w dziale Komunikaty.

27 cze 2008

Forum

Wprowadzając w życie postanowienia Walnego Zebrania Członków "o przyjęciu listy e-mailowej jako podstawowego medium informowania członków MTF o planowanych i bieżących pracach Stowarzyszenia i jego Zarządu" postanowiliśmy wrócić do moderowania naszej grupy mailingowej, aby zapewnić jej funkcję medium informacyjnego.

Aby zapewnić miejsce do dyskusji uruchomiliśmy forum MTF.

Do czytania pierwszej części "Informacje ogólne" ma uprawnienia każdy, kto wejdzie na forum. Aby uzyskać uprawnienia do pisania w tym miejscu należy zarejestrować się na forum (będą to mogli robić również nie-członkowie MTF'u). W tej części chcielibyśmy rozmawiać o planowanych działaniach tak, żeby mogły się temu przyjrzeć osoby z zewnątrz - będzie to miejsce do "reklamowania" naszego Stowarzyszenia.

Druga część "Oficjalne komunikaty MTF" jak sama nazwa wskazuje jest poświęcona oficjalnym komunikatom. Dzięki mechanizmom forum będziemy tam również udostępniać wszystkie dokumenty - już znajdują się tam dokumenty związane z ostatnim WZC, wniosek o wypożyczenie ram a niebawem znajdą się tam wszystkie protokoły i uchwały Zarządu.

Trzecia część dostępna jest tylko dla zarejestrowanych na forum członków Stowarzyszenia - będzie to miejsce na dyskusje dotyczące wewnętrznych spraw Stowarzyszenia.

Na forum można rejestrować się już od teraz. Prosimy o rejestrowanie się imieniem i nazwiskiem (lub ewentualnie samym imieniem, jeśli jest ono unikalne w obrębie Stowarzyszenia), to pozwoli nam na bezzwłoczne aktywowanie kont i mamy nadzieję zapewni odpowiedni poziom dyskusji.

Czekamy na sugestie i propozycje dotyczące forum, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu (na forum oczywiście).

Jednocześnie zapewniamy, że poprzez listę będą przesyłane wszystkie informacje o bieżących działaniach stowarzyszenia, zaproszenia na zajęcia i plenery, informacje od członków (do których wysyłania zachęcamy) oraz linki do istotnych dyskusji i informacji na forum, także nie będzie konieczności codziennego sprawdzania forum, żeby czegoś nie przegapić.

3 cze 2008

... i po Walnym

Jak wiecie wczoraj odbyło się III Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Obrady rozpoczęły się o godzinie 19 a skończyły krótko po północy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

Poniżej kilka tych najważniejszych wniosków, które udało się uchwalić. Szczegółowe informacje o przebiegu Zebrania, podejmowanych problemach i innych wnioskach zostaną umieszczone w protokole, który zostanie udostępniony jak tylko będzie to możliwe. Tymczasem:
- został zatwierdzony regulamin Zarządu Stowarzyszenia;
- Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium;
- po upłynięciu 3-letniej kadencji została wybrana nowa Komisja Rewizyjna, w jej skład wchodzą: Sławek Cacko, Katarzyna Dubielis, Nguyen Bang Giang;
- została podjęta uchwała o przyjęciu listy e-mailowej jako podstawowego medium informowania członków MTF o planowanych i bieżących pracach Stowarzyszenia i jego Zarządu.

Pozdrawiam

Daniel Wymoczył
Sekretarz Stowarzyszenia

16 maj 2008

WALNE

Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Mazowieckiego Towarzystwa Fotograficznego.
I termin: 2 czerwca 2008 (poniedziałek), godz. 18.30
II termin: 2 czerwca 2008, godz. 19.00
Miejsce: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ul. Boboli 8 (róg Narbutta), sala 14.

W ciągu weekendu roześlemy do Was indywidualne zaproszenia z programem obrad oraz propozycjami zmian w Statucie; bardzo prosimy o potwierdzenie ich otrzymania.

14 maj 2008

Konkurs fotografii przemysłowej i industrialnej

Dostaliśmy zaproszenie, zachęcamy do udziału:

*FOTO PEIN 2
Konkurs fotografii przemysłowej i industrialnej*

Konkurs ma zasięg międzynarodowy, a celem jego jest kształtowanie świadomości w społeczeństwie zachowania obiektów architektury przemysłowej dla przyszłych pokoleń i jej znaczenia w naszej historii oraz tworzenie archiwum znikających punktów architektury i infrastruktury przemysłowej.

To dzięki fotografii i fotografom świadomie po ten temat sięgającym (nie tylko w ujęciu typowo dokumentacyjnym ale i artystycznym), mamy szansę utrwalić i zdokumentować to co bezpowrotnie odchodzi, często wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi. To piękno starych fabryk,
urządzeń i obiektów przemysłowych, którego nam zazdroszczą odwiedzający nasz kraj, a którego my sami czasami nie doceniamy i nie dbamy o nie.

Organizatorem konkursu jest: Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach, Grupa Fotograficzna Indygo, Grupa Artystyczna Konar i Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch tematycznych kategoriach:
a) architektura, budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe
b) industri, maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa


*Pula nagród wynosi 5000 PLN*

Terminy:
Przyjmowanie zgłoszeń do 31 lipca 2008 r.
Wernisaż wystawy pokonkursowej 11 października 2008 r.

Więcej informacji o konkursie i dokumentacja z ubiegłorocznej edycji na stronie konkursu.

Z fotograficznym pozdrowieniem,
Krzysztof Łapka
Grupa Fotograficzna Indygo
www.dkchwalowice.pl
tel. (032)4216222
tel. 513064196

6 maj 2008

Nowe plenery

Na Fotoplenerach pojawiły się 2 nowe propozycje plenerków:
10 maja Łódź
22-25 maja Zakopane

Zapraszamy!